MAQAM-korg KEYBOARDS
< Go Back
 
Product Details - Korg Pa800 MidEast Keyboard Sounds
** An exclusive MAQAM-KORG product **
- Middle Eastern Styles
- Middle Eastern Sounds
- Middle Eastern Drum Kits
- Middle Eastern Pad Sequencers
Middle Eastern Styles

2/4 7/8, 2 Basem-7/8 CV Basem-Saud Halay 1 Roman
3/4 9 8 Roman Basem-Abd Basem-ShglA Halay 2/4 Rumeli 7/8
5/8 9/8' 1 Basem-Afre Basem-Slov Harmando1 Saidi
6/8 9/8' 2 Basem-Bala Basem-Suide Karatchi Samai 10/8
7/8 9/8' 3 Basem-Balis Basem-Syga Karma 9/8 Saudi
9/8 9/8 Agir Basem-Cero G Basem-Tech Katakofti Schubi
1st, 2Telli 9/8 Semai Basem-Clas Basem-Vryc KDZ 7/8' 2 Scleweit
2 & 4 Arab 2/4 Basem-Cope Basem-Wahd Latinslov Sebari
2 Teli Arab 9/8 Basem-Dabk Basem-Weld Lef Sek
2&4+Ory Arab Ayoub Basem-Derp Basem-Zaff Maksum Sep Oglu 9/8
2/4 Arab Arab Disco Basem-Ener Basem-Zinj Malfuf Sepetci
2/4, 1 Oyun Arab Psycho Basem-full/1 Bengi Balike Malfuf2 Sirtaki
2/4, 2 Oyun Arab Vahde Basem-HarbR BLK 2Telli Masmodi 1 Solo
2/4, 3 Oyun Arabesk1 Basem-Kaise Bonawara Masmodi 2 TSM 9/8
2/4, 4Halay Arabic 1 Basem-Kata Chegga Masmodi 3 TurkPop3
2+ PERC Arabic2 Basem-Koero Cifteteli1 Meditito Turku 5/8
3/4 Sanat Ayoub1 Basem-Lef1 Cifteteli2 Misket Turku 6/8
3/4, 1 Ayoub2 Basem-Lef2 Cokertme 4/4 Modern Turku Vahde
4/4 Vahde Azeri Basem-Lite D Vahde 1 Morocco1 Vahde
4/4, 1 Basem 2/4K Basem-Misk Daleona Org Vahde1
4/4, 2 Basem 7 & 8 Basem-Murq Dance Oriental Vahde2
4/4, 3 Arab Basem Clift Basem-Mwq Dayul 9/8 Oryantal 1 Vahde3
4/4, 3 TSM Basem Laf & Basem-New Dr_Basem 1 Oryantal 2 Valse
5 & 8 Basem_Lite Basem-Nour Dr_Basem 3 Pabkeh Vihilmadim
5/8 STYLE Basem-4/4 3 Basem-Pop Duble Payduska Wachda
5/8, 1 Basem-4/4 Cu Basem-Pop 2V Fallahi Pop 2/4 Wals
6/8, 1 Basem-4/401 Basem-Roman Giresun K. Pop Style Yahde
6/8, 2 Basem-5/8 Cu Basem-Runbc Grek 9/4 Pop Vahde Zaffa
7/8, 1 Basem-7/8 Basem-Said Halay Roma 2 Teli Zeybek HMND


Middle Eastern Sounds

Acoust. Sas1 Arabic Oud1 Electric Sas Megwez/2 Tremolo Oud2 Zurn Mono
Acoust. Sas2 Arabic Oud2 Kanun Nay 1 Tremolo Sas Zurna
Ak. Saz1 Baglama.1.E Kavel 1 Nay 2 Turk Mizmar Zurna 2
Ak. Saz2 Baglama.2.E Keman Nay 3 Turkish Ud Zurna Vibr
Arab Kanun Cumbus Megwez/1 Solo Gitar Ud  
Arab.Mizmar Dudek Megwez/1+2 Tremolo Oud1 Wah Wah FX  


Middle Eastern Drum Kits


Arab kit 1 Arab kit 3 Arab. Perc 2 SonyKit 1 Turkish Kit2
Arab kit 2 Arab. Perc 1 ArabianKit1 Turkish Kit1  


Middle Eastern Pad Sequencers

Arabic Shamisen Arabic Strings Perc Arabic 1 Perc Arabic 2 Perc Arabic 3 Perc Arabic 4